Korzyści dla firm

Prawie 40 procent polskich pracowników ceni sobie premie za jakość pracy, a dla 1/3 motywująca jest dobra atmosfera*(Źródło: Instytut Badawczy Randstad i TNS OBOP dla Randstad, 2009). Ponad połowa badanych uważa, że do zmiany pracy mogą ich zachęcić lepsze warunki oferowane przez inną firmę. We wszystkich tych aspektach pomocą dla pracodawcy mogą być kupony: żywieniowy, podarunkowy i profilaktyczny. Umiejętne ich wykorzystanie wpływa na postrzeganie firmy, jako przyjaznego i solidnego miejsca pracy. A to związuje ludzi z firmą, motywuje do wysiłku i buduje dobry wizerunek na zewnątrz.

Wasza Żywieniowa, korzystając z wieloletniego doświadczenia, tak zorganizowała system zarządzania finansowaniem posiłków, żeby w jak największym stopniu ułatwić firmom korzystanie z tej formy:

 • pajaczek4v2Jesteśmy dostępni w każdym miejscu, bo mamy szeroką sieć przedstawicieli;
 • Kupon zmieści się w każdym portfelu, nawet damskim
 • Można zamówić "niezaokrągloną" liczbę kuponów;
 • Dostarczamy kupony bezpośrednio do siedziby Państwa firmy;
 • Kupony mają ważność do 15 miesięcy;
 • Dajemy najdłuższy czas na wymianę niewykorzystanych kuponów, zawsze do 31 stycznia;
 • Bez opłat mogą Państwo jednorazowo wymienić kupony;
 • Mamy najszerszą sieć punktów akceptacyjnych na rynku;
 • Płatności za kupony można dokonać wygodnym przelewem;
 • Mogą Państwo obniżyć koszty osobowe, bo kwota do 190 zł miesięcznie jest zwolniona ze składki ZUS, a więc na jednym pracowniku rocznie firma może zaoszczędzić nawet 450 zł. Proszę to pomnożyć przez liczbę osób zatrudnionych w Państwa firmie!
 • Nasze kupony mogą Państwo „wrzucić" w koszta uzyskania przychodu; nie stwarzają też obowiązku podatkowego w rozumieniu przepisów ustawy o podatku VAT.
 • Powierzchnię kuponu mogą Państwo wykorzystać do wewnętrznej promocji, ponieważ jest możliwość zamówienia krótkiego tekstu lub rysunku.

PODSTAWY PRAWNE

 1. Koszt uzyskania przychodu (art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych)
 2. Zwolnienie ze składek do kwoty 190 zł miesięcznie – par. 2 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. Nr. 161 poz. 1106)
 3. Zwolnienie ze składek na ubezpieczenia zdrowotne (art. 81 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych środków publicznych
 4. Zwolnienie ze składekbez ograniczenia kwoty – jeżeli na pracodawcy ciąży obowiązek ponoszenia kosztów posiłków zgodnie z zasadami BHP, a pracodawca nie ma możliwości wydania pracownikom owych posiłków
 5. Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych jako przychód ze stosunku pracy (art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
 6. Zwolnienie z opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych, gdy jest to świadczenie wynikające z przepisów BHP (art. 21 ust. 1 pkt. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych)